Українська Portuguese
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

  

     Коротка Історія


ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ І РОЗВИТОК ЙОГО ПРАВИЛ

 

1. ТРИ ПРОВІДНІ ПОСТАТІ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ СВЯТОГО ЙОСАФАТА

  Василіянський Чин Святого Йосафата заснований на духовній спадщині святого Василія Великого (329-379), але свою організацію - як монаший Чин - він завдячує Київському митрополитові Йосифу Веляминові Рутському (1574-1637) і святому священомученикові Йосафатові Кунцевичу (1580-1623), який своєю духовністю і апостольською працею, спрямованою на об'єднання християн, дав чіткий напрямок для започаткування цього інституту.

  Початкову стадію Чину визначають ці три аскетичні особистості. До їхньої духовної ідентичності належать три складові елементи: життя у спільноті, апостольська праця і діяльність, спрямована на об'єднання християн.

Святий Василій Великий і життя у спільноті

  Правила і твори Святого Отця нашого Василія надали життю у спільноті конкретної структури і скерували монахів на служіння Церкві. Згідно із святим Василієм, монаше вдосконалення реалізується у спільноті, життя в якій є наслідуванням християн первісної Церкви.

  Таке спільне життя є одним із способів Божого поклику, щоб виконувати служіння проповіді Царства Божого на землі. Справжнім критерієм такого життя є дотримування Божих заповідей і цілковита підлеглість владі Святого Письма і Церкві. Кожен член монашої спільноти покликаний жертвувати собою в ім'я своїх співбратів, відрікаючись власної волі для того, щоб якнайкраще служити ближньому в дусі братньої любові. Монах не живе для себе, а для добра своїх співбратів. Особиста харизма кожного монаха стає спільною для цілої спільноти. У спільноті легше виконувати Божі заповіді, виявляти любов до ближнього, вести духовну боротьбу, вдосконалюватися шляхом практикування євангельських рад. Святий Дух єднає серця братів у Господі нашім Ісусі Христі і Своїми дарами підтримує й освячує спільноту.
  У своїх 80-х Моральних Правилах святий Василій зібрав близько 1500 уривків Святого Письма, які стали основою для зрозуміння його 55 Ширших Правил і 318 Коротших Правил. У всіх Василієвих правилах, а також у листах та інших творах спостерігаємо чудову рівновагу, що гармонізує життя молитви й праці чернечої спільноти під проводом головного наставника.
Святий Василій, як і всі справжні великі Святі, даючи відповіді на духовні питання свого часу, відповідає на прагнення і проблеми всіх наступних монаших поколінь. Його Правила назавжди визначили суть монашества.
  Дух Василієвого Правила висвітлений вибраними уривками з його творів перед Статутом нашого Чину під назвою Правила Святого Отця нашого Василія Великого.

Митрополит Йосиф і початки нашого Чину

  Митрополит Йосиф розвиває василіянську концепцію спільнотного життя в Чині, впроваджуючи у своїх монастирях єдину дисципліну і підпорядковуючи їх єдиному настоятелеві. Новий Чин поєднує у собі духовність Сходу й організаційний відбиток Заходу.
  Статут нашого Чину змістовно відображає структуру, розвинену митрополитом Йосифом і шістьма капітулами-нарадами, які відбулися за його життя, а також наступними.
  Митрополит Йосиф поширив роль василіянських ченців у Церкві і в суспільстві та сприяв розвиткові душпастирської, виховної і місійної діяльності Східної Церкви. Згідно з його настано¬вами, монахи повинні не тільки зберігати монастирський розпорядок, а й бути святими, вченими, готовими до виконання будь-якої місії та відкритими до потреб Церкви і суспільства.

Святий Йосафат і об'єднання християн

  Побожність святого Йосафата заохочувала до дисципліни і чернечого духу, сприяючи стрімкому поширенню василіянського монашества. Його життя - як монаха, а потім як єпископа - пройшло в молитві і проповідуванні. Джерелом глибокої духовності Святого було літургійне життя, з якого він черпав силу і натхнення для свого апостольського служіння. Святий Йосафат постійно молився, особливу любов мав до літургійних молитов Східної Церкви.
  Прагненням святого Йосафата було об'єднання усіх християн, тому він постійно молився: «Господи, нам єдність подай!» і за з'єднання християн пожертвував своє життя. Мученицькою смертю він постраждав у 1623 році; 1643 року був проголошений Блаженним, а 1867 року - Святим.
  У 1932 році Апостольський Престол надав Чинові офіційну назву: Василіянський Чин Святого Йосафата.

2. ПОЧАТКИ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ СВЯТОГО ЙОСАФАТА І ЙОГО ПРАВИЛА

  У 1607 році Іван Рутський, заохочений побожним монахом Йосафатом Кунцевичем, вступає в майже порожній монастир Пресвятої Тройці у Вільнюсі (Литва) і приймає ім'я Йосиф. Того ж року до них приєднуються інші юнаки і так постає нова монаша спільнота.
  1605 року, ще перед вступом до монастиря, Рутський накреслив досить ясний план духовного відродження Руської Церкви під заголовком Виклад одного русина на виправлення (церковного) устрою в Грецькому обряді, в основу якого лягло відновлення монашого життя. Він міркував так: «Якщо будемо мати вчених і побожних монахів, то єпископи й архиєпископи, яких вибирають з монахів, також будуть вчені і побожні; тоді будемо мати і добре організовані школи для єпархіяльних священиків і державних мужів; добрих проповідників і духовних провідників та й зможемо допомогти іншим нашим братам, які мають той самий обряд».
  Ґрунтуючись на творах святого Василія Великого, Рутський починає укладати для нової спільноти основні Правила спільного чернечого життя.

Спільні правила, Капітульні конституції і Партикулярні правила

  У 1617 році, коли нова монаша спільнота мала п'ять монастирів (Вільно, Битень, Новгородок, Мінськ і Жировиці) та близько сотні монахів, митрополит Йосиф, який в 1613 році став Київським митрополитом, скликає до Новгородович першу Генеральну капітулу.
  Під час першої сесії Рутський вручає своїм монахам Спільні правила нашого Святого Отця Василія Великого, архиєпископа Кесарії Каппа-докійської та пояснює учасникам Капітули, що «він особисто протягом довгого часу збирав з різних творів Святого Отця [Василія] і уклав ці Правила, пристосовуючи їх до вимог теперішнього життя, поділяючи їх на деякі основні розділи, щоб легше їх зрозуміти і запам'ятати». Правила поділялися на 5 розділів: ціль чернечого життя і засоби її осягнення: убожество, чистота, послух та спільне життя. «Завданням усього цього, - вів далі Митрополит, - є невідкладні потреби душ, які вмирають у нашому обряді [Церкві]. Ми повинні духовно заопікуватися їхніми душами, а не лише своїми..., а для цього потрібно здобути певні навики. Тому ми були змушені приписати деякі правила, які не були потрібні в давніх часах, а тепер потрібні. Ми це зробили, не віддаляючись від вчення нашого Святого Отця». Тож Спільні правила розпочинаються ось як: «Метою монашого життя є бути людиною досконалою в любові до Бога, тобто стати подібними до Бога в милосердній любові, і не лише прямувати до неї шляхом молитовного життя і особистих діянь, а також словами та прикладом дедалі більше притягати до неї ближнього».
  Відтак були опрацьовані Капітульні конституції Василіянської Конґреґації Пресвятої Тройці з таким устроєм: на чолі нової спільноти стоїть Митрополит, а всередині нею керує головний настоятель, названий протоархимандритом, обраний до кінця життя, якому допомагають чотири радники, також обрані довічно; його повноваження: кожних чотири роки скликати Генеральну капітулу, призначати за згодою радників ігуменів монастирів на чотирирічний період та наглядати за тим, щоб настоятелі та монахи дотримувалися Правил та Конституцій. Генеральна капітула, у якій беруть участь також єпископи, збирається, щоб обирати членів ради, оновляти Капітульні конституції і вирішувати проблеми Чину та Церкви. Єпископи будуть обиратися лише з-поміж членів нової монашої спільноти, тому що Чин та Ієрархія повинні бути нерозривно об'єднаними між собою.
  Слід зауважити, що, згідно з тогочасним розумінням, митрополит Рутський вважав, що усі східні монахи становлять єдиний Чин Святого Василія Великого, а спільнота, яку він заснував, є лише малою частиною - конґреґацією, тобто згуртуванням цього великого Чину.
  Під час наступних Генеральних капітул (1621 та 1623 рр.) митрополит Йосиф разом із капітульними отцями укладають Партикулярні правила для окремих служінь, починаючи від уряду Протоархимандрита і закінчуючи дверником. До цих Правил можна також додати Правила для єписко¬пів, написані митрополитом Рутським.

Затвердження Василіянської Конґреґації та Конституцій

  4 жовтня 1624 року Ватиканська Конґреґація Поширення Віри схвалює об'єднання «руських монахів у Згромадження» під проводом одного головного настоятеля та надає їхнім Генеральним капітулам право укладати свої Конституції, зважаючи на документи Церкви. Конституції повинні бути тимчасово затверджені Римським Архиєреєм, але - щоб чернеча дисципліна не зазнала шкоди - монахи будуть їх дотримуватись доти, поки Апостольська Столиця не постановить інакше.
  20 серпня 1631 року Папа Урбан VIII декре¬том «Представив нам» (Exponi Nobis), схвалює та затверджує апостольською владою декрет Конґреґації Поширення Віри.


      Офіційне затвердження достовірності Правил та Конституцій
  Після смерті митрополита Йосифа Рутського (1637) починають виникати непорозуміння між Митрополитами та Василіянським Чином, тому що не були написані Правила для Митрополита, запропоновані під час першої Генеральної капітули. Митрополит Кипріян Жоховський піддає сумнівам достовірність Спільних правил Рутського і Капітульних конституцій. Завдяки декретові Конґреґації Поширення Віри у 1686 році скликано Генеральну капітулу в Новгородському монастирі, яку в присутності митрополита Кипріяна очолив єзуїт Томаш Вєйский. Під час Капітули підтверджено достовірність Спільних правил та Конституцій руських монахів Чину Святого Василія Великого і знайдено порозуміння (так званий Nexus) між Митрополитом та Чином. Копії цих Правил та акт про порозуміння переслано до Конґреґації Поширення Віри і сьогодні вони зберігаються в Історичному архіві Конґреґації Євангелізації Народів (CP, том 29).

Створення нової Василіянської Конґреґації Покрови Пресвятої Богородиці

  У 1739 році, рішеннями Замойського синоду (1720) монастирі 5-х українських єпархій (Львівської, Перемиської, Луцької, Володимирської та Холмської) проводять у Львові свою Капітулу і засновують Конґреґацію Покрови Пресвятої Богородиці, яку згодом називають Руською, Святопокровською, Польською або Коронною. Нова Конґреґація приймає Правила Конґреґації Пресвятої Тройці.

Руський Чин Святого Василія Великого

  У 1743 році - за дорученням Папи Венедикта XIV - Фабріціо Сорбеллоні, апостольський нунцій у Варшаві, скликає у Дубні Генеральну капітулу двох Конґреґацій, яка проходить під проводом єпископа Юрія де Ласкаріса. В ній взяли участь 139 членів Конґреґації Покрови Пресвятої Бого¬родиці та 66 членів Конґреґації Пресвятої Тройці. Капітула об'єднала дві Конґреґації в один Чин, який складається з двох Провінцій, і назвала його Руський Чин Святого Василія Великого.
 Папа Венедикт XIV декретом «Між іншими» (Inter plures) від 11 травня 1744 року виправляє і затверджує Конституції, прийняті Дубенською капітулою.

Короткий виклад Правил Святого Отця нашого Василія Великого

  У 1751 році опубліковано польською мовою Короткий виклад Правил Святого Отця нашого Василія Великого, що був тими самими Спіль¬ними правилами Рутського, представленими у більш логічному порядку. Наприкінці додано деякі уривки із проповіді святого Василія про відречення від світу та два декрети Папи Климента VIII: Про реформу монахів усіх Чинів (20 березня 1601) та Про застереження окремих справ для Головних настоятелів.

Проект Конституції для вивчення та прийняття на наступних Капітулах

  Від 1617 до 1759 років Генеральні капітули збиралися аж 36 разів, безперервно оновлюючи Конституції Чину. Генеральна капітула, яка у 1759 році зібралася у Бересті, звертає увагу на необхідність систематизувати попереднє законодавство в один кодекс та опублікувати його. Для цього вона постановляє приготувати проект Конституцій і призначає комісію, до якої увійшли 12 членів. Вони збираються у Гощанському монастирі та укладають проект, що пізніше був опублікований під заголовком Конституції для вивчення та прийняття на наступних Капітулах.

Капітульні конституції 1772 року

  Генеральна капітула, проведена 1772 року в Бересті, наказує опублікувати проект Гощанських конституцій і роздати його 1235 василіянам, що проживали у 155 монастирях, щоб вони їх «прочитали та подали свої зауваження». Виправлення та доповнення, що їх запропонували монахи, були передані делегатам на Провінційні капітули, які також приготували зауваження на майбутню Генеральну капітулу.
  Гощанські конституції мали визначальний вплив на майбутнє законодавство Чину аж до наших днів, можливо, через те, що містять уривки з творів святого Василія, Правил митрополита Йосифа Рутського, папських документів, постанов Конґреґації Поширення Віри, а також постанов попередніх Капітул. Гощанські конституції складаються з чотирьох частин. У першій частині сказано про «ціль монашого життя та засоби, які до неї провадять», друга містить «окремі правила для урядовців у Чині», третя - «формули з публічними актами та присягами» і четверта інформує про «карні конституції».
 Під час тієї ж Капітули були виправлені та оновлені Капітульні конституції і відправлені до друку латинською мовою разом з Капітульними протоколами.

Кодекс Конституцій Чину Святого Василія Великого

  Наступна Генеральна капітула збирається у Тороканях 1780 року та протягом двох місяців переробляє проект Гощанських конституцій (1772); зважаючи на зауваження Провінційних капітул, доручає остаточну редакцію чотирьом експертам.
  Наступна Генеральна капітула, проведена 1788 року в Жидичині, не приймає цього проекту і доручає Головній управі опрацювати новий проект, який опубліковано 1791 року під назвою Кодекс Конституцій Чину Святого Василія Великого. Цей Кодекс, досить вдалий, так і не ввійшов у дію через поділи Польщі та суворі обмеження, накладені на Василіянський Чин російським урядом.
  Під час Капітули в Тороканях (1780) Чин поділено на чотири Провінції: Пресвятої Тройці (Литовська), Святого Миколая (Білоруська), Покрови Пресвятої Богородиці (Руська або Польська) та Найсвятішого Спасителя (Галицька). Три перші Провінції опинилися під російським пануванням, а четверта - під австрійським. У 1802 році проводиться остання Генеральна капітула Чину, а в 1804 році скасовано уряд Протоархимандрита. Василіянські Провінції, які залишилися на російській території, ще мали Провінційних настоятелів і могли проводити Провінційні капітули (до 1826 року), але перебували під загальним наглядом єпископів; листування з Апостольською Столицею були заборонені. Закриття монастирів, яке розпочалося у 1795 році, тривало до повної ліквідації їх у 1839 році.

Спосіб управління, що його повинен дотримуватися Чин Святого Василія Великого

  Василіянський Чин вижив на австрійських територіях. Провінція Найсвятішого Спасителя (Галицька) спочатку мала 44 монастирі (чотири перейшли до нової Провінції Різдва Матері Божої, званої Холмською, утвореної у 1810 році) та приблизно 330 членів, але через реформи імператора Йосифа ІІ дуже швидко зменшилася до 14 монастирів з різними обмеженнями щодо приймання нових членів. Крім того, Василіяни були підпорядковані Львівському, Перемиському та Холмському єпархіяльним єпископам, які уклали Спосіб управління, що його повинен дотримуватися Чин Святого Василія Великого, прийнятий під час Провінційної капітули у Крехові 20 липня 1803 року.

Синопсис Статутів Чину Святого Василія Великого

  Коли на австро-угорський трон вступив імператор Франц Йосиф І (1848), чернечі Чини в імперії почали реорганізуватись згідно з вказівками Папи Пія ІХ. Кардинал Ф. фон Шварценберґ, Празький архиєпископ, доручив Пряшівському єпископові Йосифові Ґаґанцю провести канонічну візитацію василіянських монастирів у Галичині. Під час Капітули, проведеної 1858 року в Добромильському монастирі, канонік Олександр Духнович разом з Капітульними отцями уклали нові Конституції під назвою: Синопсис Статутів Чину Святого Василія Великого.. , приписаний для зберігання ченцям цього ж Чину Галицької Провінції. Вони були надіслані до Конґреґації Поширення Віри, але не були затверджені.

Конституції Руського Згромадження Чину Святого Василія Великого, Обновленого згідно з думкою конституції «Особливою охороною» (Singulare praesidium) Папи Льва ХІІІ

  У 1881 році Протоігумен Климентій Сарницький, не знайшовши іншого способу зміцнити Чин, запропонував Папі Льву ХІІІ конкретний план для його реформи з допомогою Товариства Ісусового. Папа - Апостольською конституцією «Особливою охороною» - бере Чин під покровительство Апостольської Столиці та розпочинає так звану Добромильську реформу. Здійснення реформи довірено отцям із Товариства Ісусового. Слідуючи за папськими вказівками, о. Каспер Щепковскі, ТІ редагує нові Конституції на основі Спільних правил митрополита Йосифа Рутського та проекту Гощанських конституцій з 1772 року.
  Конгрегація Поширення Віри, перевіривши та виправивши їх, затверджує та видає в Римі 1896 року у власній друкарні нові Конституції під заголовком Constitutiones Congregationis Ruthenae Ordinis S. Basilii M. reformatae ad mentem Constitutionis SS.D.N.Leonis PP. XIII Singulare prаesidium.
  Далі було видруковано Витяг цих Конституцій латинською мовою та українською: Витяг з Уставів Руского Згромадженя Чина Св. Василія В., зреформованого по мисли конституції Святійшого Отця Папи Льва ХІІІ (Жовква, 1900).
  Перша василіянська Капітула, що відбулася після Добромильської реформи в Кристинопільському монастирі 1906 року, змінює деякі частини згаданих Конституцій і надсилає текст до Конгрегації Поширення Віри, яка під час кількох засідань (1907-1909) їх перевіряє та виправляє.
  Святий Папа Пій Х 27 липня 1909 року під час аудієнції, наданої кардиналові Антонієві Ґотті, тодішньому Префектові Конгрегації Поширення Віри, затверджує ці Конституції і в 1910 році вони виходять друком латинською мовою у василіянській друкарні в Жовкві під поданим вище заголовком.
  У 1924 році Конституції зреформованого Василіянського Чину прийняли монастирі Закарпаття, а пізніше - Чехословаччини, Угорщини та Румунії (Блажської традиції), які приєдналися до Добромильської реформи.

Конституції Василіянського Чину Святого Йосафата

  У 1931 році проведено першу Генеральну капітулу зреформованого Василіянського Чину, яка обрала Протоархимандритом о. Діонісія Ткачука та постановила, щоб постійним місцем проживання Головної управи був Рим.
  У 1932 році Конґреґація для Східних Церков надає Чинові теперішню його назву: Василіянський Чин Святого Йосафата.
  У 1952 році папа Пій ХІІ проголошує нове законодавство для східного монашества, до якого Генеральна капітула, що зібралася в Римі 1953 року, пристосовує Конституції. Далі Папа Пій ХІІ декретом «Божеський Василій Великий» від 16 червня 1954 року затверджує Конституції, які у 1954 році були опубліковані латинською мовою, а 1955 року - українською під назвою: Конституції Чина Святого Василія Великого.

Проекти Конституцій, видані на пробу в 1970-2002 роках

  У 1969 році зібралась надзвичайна Генеральна капітула, щоб на основі Норм для дотримання декрету «Досконалої Любові» (Perfectae Caritatis) Ватиканського Собору ІІ, що їх видав Папа Павло VI 6 серпня 1966 року та інших соборових і по-соборових документів перевірити Конституції з 1954 року Після 56 днів спільної праці Конституції достосовано до згаданих вище Норм і видано їх на пробу друком у 1970 році під заголовком Устав-Правила-Правильник, наказуючи їх виконувати. На Генеральній капітулі 1976 року цей проект ще раз виправлено і 1977 року знову видано його друком на пробу.
  У 1990 році Вселенський Архиєрей Іван Павло II проголошує Кодекс канонів Східних Церков. Водночас чотири Східноєвропейські василіянські Провінції, які вийшли з підпілля, вносять із собою до життя Чину нові вимоги та перспективи. Три наступні Генеральні капітули (1992, 1996, 2002 роки) пристосовують Конституції до нового Кодексу та нової дійсності, через що опубліковано ще два проекти на пробу (1993 та 2002 роки).

Статут Василіянського Чину Святого Йосафата

  Генеральна капітула 2000 року прийняла пропозицію вилучити з книги Устав-Правила-Правильник частину «Правильник», яка стосується дуже детальних практичних речей, доручаючи, щоб кожна Провінція видала його сама згідно з місцевими особливостями та вимогами і передала його на затвердження Протоархимандрита та його Ради. Ця ж Капітула доручила спеціальній комісії опрацювати новий проект Статуту. Цей проект відхилила Капітула 2004 року, яка доручила іншій комісії виправити недоліки та внутрішні суперечності проекту, щоб через рік знову зібратися та затвердити його. Під час праці комісії виникла потреба в додатковому часі, щоб добре приготувати новий проект. Члени Капітули, опитані шляхом листування, прийняли пропозицію зібратися на другу сесію у липні 2006 року. Під час цієї сесії Капітула отримала новий проект Статуту як «перший робочий текст», затвердивши також особливу методологію, запропоновану Протоархимандритом, якої слід дотримуватися до прийняття нового Статуту. Згідно із запропонованим методом, дещо відкорегованим лише у своїх стадіях, вдалося дійти до остаточної редакції нового Статуту італійською мовою, який Генеральна капітула 2008 року переглянула та прийняла і цього ж таки року передала на затвердження Апостольській Столиці.
  Конґреґація для Східних Церков, додавши свої зауваження та виправлення, 18 липня 2009 року повернула Статут із радісною новиною: «Ця Конґреґація, добре все зваживши, затверджує текст як офіційну версію на сім років. Генеральна виборча капітула 2016 року вирішить про можливі зміни або про остаточне затвердження»

  

_________________________

youtube apple tv

________________________

бібліот перо

_______________________

Radio Maria

________________________

logomisionar

 ________________________

 

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі