Українська Portuguese
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

   Про Чин

 

Назва Чину

  Офіційна назва нашого Чину – «ВАСИЛІЯНСЬКИЙ ЧИН СВЯТОГО ЙОСАФАТА» (Ordo Basilianus Sancti Josaphat), традиційна – «ЧИН СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО» (Ordo Sancti Basilii Magni); вживається також назва – «ОТЦІ ВАСИЛІЯНИ». Офіційна абревіатура Чину – ЧСВВ.

 

Мета та завдання Чину

  Мета Чину полягає в шуканні в усьому Божого вподобання та освяченні ченців шляхом практикування євангельських рад, згідно з нашими правилами.

  Особливим завданням Чину є посвячувати себе контемплятивному життю і служінню Церковного Правила, здійснювати всесторонню душпастирську працю, захищати та укріплювати єдність між християнами та надавати Христовій Церкві досвідчених і відданих служителів, на зразок св. Василія Великого, св. Йосафата, а також інших василіянських мучеників та ісповідників.

 

Структура Чину

  Василіянський Чин Святого Йосафата є церковною юридичною особою і має Головний осідок у Римі.

  Територіальна структура Чину складається з Головного осідку і різних Провінцій; Провінції – із чернечих осідків. Чернечі осідки можуть бути: монастирями, резиденціями, місійними осідками, осідком новіціяту та осідком студій.

  Головний осідок, Провінції і законно засновані чернечі осідки силою самого права є церковними юридичними особами.

  На 2013 рік існують такі Василіянські Провінції:

  Найсвятішого Спасителя в Україні (29 монастирів)
  св. Миколая в Україні (Закарпаття) (4 мон.)
  Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в Аргентині (3 мон.)
  св. Йосифа у Бразилії (15 мон.)
  Пресвятого Серця Ісусового в Канаді (10 мон.)
  св. Стефана в Угорщині (5 мон.)
  Покрова Пресвятої Богородиці у Польщі (4 мон.)
  св. апостолів Петра і Павла у Румунії (3 мон.)
  св. Кирила і Методія у Словаччині (6 мон.)
  Успення Пресвятої Богородиці в США (7 мон.)

 

Герб Чину

  Василіянський герб складається з таких елементів: обрамленого дугою вогняного стовпа, що означає полум'я любові – символ постійного служіння Богові і ближньому. Над вогняним стовпом зображено сонце – символ Ісуса Христа Спасителя. У сонці вміщена монограма Ісуса Христа, над якою є хрест як заклик Його наслідувати. Герб оточує вінок з двох галузок: дубової і лаврової. Дубова галузка символізує постійність і силу в духовному зростанні та праці, а лаврова – вічну нагороду для переможців.

 

Чернечий одяг

    Ченці вдягають василіянський чернечий одяг, що відзначається своєю простотою, як символ посвяти і знак свідчення. Загально прийнятий одяг у Василіянському Чині Святого Йосафата складається з таких елементів: чорний габіт з білим комірцем, пояс або ремінь, мантія, каптур, нагрудний хрест і параман.

 

Чернече виховання

  Чернече формування - це система­тичний шлях аскези і пізнавання, який Чернець здійснює під керівництвом Ченців-священиків, спеціально до цього призначених, і за допомогою навчального плану, визначеного Настоятелями.

 У практиці воно розподіляється на чоти­ри стадії: вступний курс до василіянського чер­нечого життя, новіціят, тимчасова професія, довічна професія і по­стійне поглиблення чернечого формування.

 Чернече формування на всіх своїх етапах проходить згідно з програмою Ratio formationis, затвердженою Генеральною капітулою, Загаль­ним планом василіянського формування, за­твердженим Протоігуменом за згодою своєї Ради і потвердженим Протоархимандритом за згодою своєї Ради, а також особливою Програ­мою, укладеною та затвердженою згідно з нор­мами Статуту.

  Вступний курс до василіянського чер­нечого життя

  Вступний курс до василіянського чернечого життя дає кандидатові можливість ознайомитись з особливостями чернечого життя у Чині.

  Дозволяє Чину оцінити покликання кан­дидата, особливо, з'ясувати, чи він морально і психічно здатний до василіянського чернечого життя і чи в стані перейти до наступного етапу-новіціяту.

  На вступний курс до василіянського чернечого життя може бути прийнятий католик будь-якого обряду, який бажає служити Богові в спосіб, притаманний нашому Василіянському Чинові, керується чесним наміром і здатний вести чернече життя у нашому Чині.

  Кандидат повинен мати повних шістнад­цять років і не повинен мати перешкод, які стосу­ються Новіціяту.

  Новіціят

  Період новіціяту перевіряє придатність особи і приготовляє її прийняти василіянську пропозицію: посвятити своє життя Богові і віддати його служінню спільноті та Церкві.

  Метою новіціяту є:

  1. зі сторони новика - пізнати особливі ви­моги аскези і життя в Чині, перш ніж вступити на шлях чернечої професії;

  2. зі сторони Чину - підготувати новика до василіянського чернечого життя.

  Чернече формування є основою новіціятського курсу. Інші складові курсу, такі як навчання або професійний вишкіл, є друго­рядними у стосунку до важливості допомогти новикові правильно сформувати характер і посправжньому вдосконалитись у чеснотах, щоб у подальшому осягнути чернечу професію.

  До щоденних духовних вправ новіціяту належать: Божественна Літургія, спільне церковне правило, розважання, принаймні півгодини духовного читання, іспит сумління. Можна дотримуватись також інших традиційних побожних практик або тих, які стали законними звичаями у нашому Чині чи лише в одній із Провінцій, аби тільки вони були включені у Провінційний правильник.

  Тимчасова професія

  Період тимчасової професії є етапом поступового розвитку особистості Ченця і його духовного та інтелектуального дозрівання, через застосування навчальної методики, визначеної програмою Ratio formationis, з допомогою Настоятелів і під керівництвом Духівника. Тимчасова професія формує Ченця в дусі Євангелія і святого Василія, згідно з вимогами наших правил, укріплює його в чеснотах покори, послуху, чистоти, убожества і братньої любові, зближує його з Богом через молитву, що провадить до святості, готує до завдань, які йому доручить Чин.

  Тимчасова професія триває, як правило, п'ять років, і її потрібно відновлювати з року в рік.

  Довічна професія

  Чернечий стан приймається повноправно й остаточно через довічну чернечу професію. Вона ґрунтується на святій Тайні Хрищення і є її здійсненням і поглибленням. Складенням обітів послуху, чистоти й убожества Чернець цілковито й назавжди посвячується Богові.

  Після належної духовної і кано­нічної підготовки Чернець складає довічну професію Господу Богу перед тим, хто має по­вноваження її приймати, в присутності чернечої спільноти і вірних, дотримуючись відповідного літургійного обряду.

  Усвідомлюючи велику Божу ласку прина­лежності до католицької Церкви, Чернець, разом із складенням довічної професії, урочисто обі­цяє вірність і підлеглість Римському Архиєреєві, Христовому Намісникові.

  Довічна професія остаточно впрова­джує в чернечий стан. Чернець перестає бути при­писаним до своєї єпархії і повноправно входить до складу Чину, з усіма обов'язками і правами.

  Після складення довічної професії у нашому Чині Чернець латинського обряду, через привілей, переходить до східного обряду Церкви свого права, у якій знаходиться Провінція, до якої він належить.

  Довічна професія робить неправосильними акти, що суперечать обітам, якщо ці акти можуть стати недійсними.

  По­стійне поглиблення чернечого формування.

 «Нашою ціллю є уподібнення до Бога, наскільки це можливо людській природі, але нема подібності без пізнання, а пізнання походить від навчання», тому формування Ченців-василіян має бути постійним.

  Притримуючись мети та шляху, вказаних святим Василієм Великим, кожний Чернець по­винен дотримуватись Ratioformationisі Програми формування, яка його стосується. Усвідомлюю­чи свої дарування та власні недосконалості, він повинен також із особистої ініціативи вживати необхідних засобів, щоб у його житті відбувався постійний загальнолюдський, християнський, церковний та чернечий поступ.
  Ченці з довічною професією після за­вершення студій, приписаних Статутом, повинні розвивати й поглиблювати свої знання священ­них наук шляхом курсів і програм постійного формування, визначених Протоігуменом за зго­дою його Ради, та особистих ініціатив, затвер­джених компетентним Настоятелем.
Крім того, Ченці повинні брати участь у конференціях, які Протоігумен вважа­тиме доцільними для поступу у священних на­уках і душпастирстві.
 Ченці повинні здобувати також відповід­ний запас світських знань, особливо тих, які тіс­но пов'язані зі священними науками.

 

 

 

_________________________

youtube apple tv

________________________

бібліот перо

_______________________

Radio Maria

________________________

logomisionar

 ________________________

 

На сайті 19 гостей та відсутні користувачі